Kiedyś wybór studiów ograniczał się tylko do wytypowania kilku preferowanych kierunków i złożenia papierów. Teraz wszystko komplikuje fakt, że już maturzysta powinien zadecydować, czy zamierza kontynuować naukę na studiach licencjackich czy jednolitych magisterskich. Które z nich sprawdzą się lepiej w przypadku kierunku zarządzanie?

Zarządzanie z licencjatem czy magisterką?

Jeszcze do niedawna ambicją większości maturzystów było ukończenie jednolitych studiów magisterskich oraz otrzymanie tytułu magistra. Obecnie, po reformie systemów kształcenia, możemy pójść na studia licencjackie, a po ich zakończeniu przerwać edukację, lub kontynuować ją na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich z tego samego obszaru tematycznego. Możemy też zrezygnować z tytułu magistra i rozpocząć studia podyplomowe na kierunku odbiegającym od studiowanych wcześniej zagadnień. Które rozwiązanie jest lepsze? Czy chcąc studiować zarządzanie powinniśmy od razu zapisać się na jednolite studia magisterskie czy też najpierw skupić się na licencjacie, a po nim zostawić sobie wolną furtkę na wypadek zmiany zawodowych planów? Przeanalizujmy poniżej wszystkie „za” i „przeciw” obydwu rozwiązań.

Jednolite studia magisterskie – prestiż czy ograniczenie?

Kiedyś pójście na pięcioletnie studia magisterskie było kojarzone z prestiżem i uzyskaniem pełnowartościowego wykształcenia wyższego. Ten pogląd pokutuje do dziś pomimo tego, że w międzyczasie zmieniły się realia. Pojawiły się studia licencjackie, które nie stanowią wcale skróconej wersji magisterskich, lecz są bardziej praktycznym wariantem przygotowania do wykonywania zawodu. Jeżeli więc chcemy uzyskać wiedzę przydatną w codziennej pracy na kierunku zarządzanie, to dobrym wyborem będzie pójście na studia licencjackie, a następnie ukończenie studiów podyplomowych związanych np. z social media lub inną, pokrewną dziedziną, która stanie się naszą specjalnością. Jeśli natomiast zamierzamy pisać naukową rozprawę na temat różnych modeli zarządzania stosowanych w firmach, złóżmy papiery na jednolite studia magisterskie, które dadzą nam teoretyczne przygotowanie do realizowania ambicji związanych z karierą naukową. Pamiętajmy jednak, że jednolite studia mogą być ograniczające, jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu praktycznej wiedzy. Wybierając je przeznaczymy bowiem dwa lata na zgłębianie teorii, zamiast korzystać z możliwości uzyskania dodatkowej specjalności dzięki ukończeniu podyplomówki.

Tuż po opuszczeniu murów liceum rzadko bierzemy pod uwagę fakt, że po kilku latach nauki na studiach licencjackich nasze plany osobiste i zawodowe mogą ulec zmianie. Jeżeli tak się stanie, pojawia się dylemat związany z powrotem na uczelnię lub przerwaniem studiów. Warto więc wybrać licencjat i zostawić sobie furtkę pozwalającą na szybsze zakończenie edukacji, a następnie jej kontynuowanie w późniejszym czasie.